fbpx
Điểm khác biệt của hợp đồng đào tạo và hợp đồng thử việc

Điểm khác biệt của hợp đồng đào tạo và hợp đồng thử việc

Hợp đồng đào tạo

Hợp đồng thử việc

Nguyên nhân ký kết hợp đồng

Khi doanh nghiệp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động đang làm việc; hoặc, có hoạt động tuyển người và đào tạo, dạy để làm việc cho mình. Khi doanh nghiệp có thỏa thuận với người lao động về việc làm thử việc.

Tính chất của hợp đồng

Là việc doanh nghiệp sử dụng kinh phí của mình để trực tiếp hoặc tổ chức đào tạo cho người lao động đang làm việc cho mình, cho những người sẽ làm việc cho mình; không nhằm mục đích kinh doanh sinh lời từ các hoạt động ấy. Là thời gian thử thách người lao động để xác định họ có đáp ứng yêu cầu công việc của doanh nghiệp hay không.

Nội dung chính yếu của hợp đồng

– Nghề đào tạo.

– Địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo.

– Chi phí đào tạo

– Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho doanh nghiệp sau khi được đào tạo.

– Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo.

– Trách nhiệm của doanh nghiệp.

 

– Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc người đại diện hợp pháp.

– Thông tin cá nhân của người lao động.

– Công việc và địa điểm làm việc.

– Thời hạn của hợp đồng lao động.

– Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

– Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

– Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động.

Tiền lương

Trong thời gian được đào tạo, nếu các đối tượng này trực tiếp hoặc tham gia lao động làm ra sản phẩm hợp quy cách, thì được doanh nghiệp trả lương theo mức do hai bên thoả thuận. Tiền lương này không cần đáp ứng yêu cầu về tiền lương tối thiểu vùng; do chưa phải là người lao động (chưa làm việc theo hợp đồng lao động) của doanh nghiệp. Tiền lương do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó (Mức lương theo công việc hoặc chức danh là mức lương trong thang lương, bảng lương của doanh nghiệp).

Số lần ký kết hợp đồng

Do thỏa thuận giữa hai bên Mỗi vị trí công việc chỉ được thử việc một lần. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.

Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này cũng như nhiều vấn đề pháp lý khác cho doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, liên hệ ngay

Hottline: 024 6653 9546

——————————————————

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Dream Law

Địa chỉ: P401, Số 68 Phan Kế Bính, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

SĐT: 02466539546

Email: dreamlawllc@gmail.com

Website: https://dreamlaw.vn/

 

 

 

 

 

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN THÔNG TIN

Bạn có thể liên hệ trực tiếp để đăng ký

Email: dreamlawllc@gmail.com

Phone: 0977.431.879

Hoặc để lại thông tin đăng ký tham dự