fbpx
Hợp đồng cộng tác viên có phải hợp đồng lao động hay không?

Hợp đồng cộng tác viên có phải hợp đồng lao động hay không?

Trên thực tế thì hợp đồng lao đồng và hợp đồng cộng tác viên có thể  diễn ra song song cùng một lúc với nhiều đối tượng người lao động. Tuy nhiên hợp đồng lao động và hợp đồng cộng tác viên là hai loại hợp đồng có bản chất khác nhau. Song, nhiều doanh nghiệp hay người lao động thường hay nhầm lẫn khi ký kết hai loại hợp đồng này.

Hợp đồng lao động Hợp đồng Cộng tác viên
Bản chất của hợp đồng Là hợp đồng lao động thể hiện sự thỏa thuận của người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

 

Là hợp đồng Mang bản chất của Hợp đồng dịch vụ ( Hợp đồng dân sự)

Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận của các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.

Nội dung hợp đồng Nội dung trong hợp đồng ngoài việc thể hiện ý chí thỏa thuận của các bên, còn phải đảm bảo các nội dung quy định trong Bộ luật Lao động 2012 và Nghị định 05/2015/NĐ-CP Không có quy định bắt buộc về nội dung trong hợp đồng cộng tác viên.  Hợp đồng chỉ cần thể hiện được ý chí thỏa thuận và thực hiện thỏa thuận của các bên.
Thời hạn hợp đồng -Thời hạn Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định là dưới 12 tháng

-Thời hạn Hợp đồng lao động xác định thời hạn là từ đủ 12 tháng đến 36 tháng

– Thời hạn Hợp đồng lao động không xác định thời hạn : hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của Hợp đồng.

Không có quy định cụ thể hay giới hạn thời gian làm việc đối với Hợp đồng cộng tác viên. Tùy vào tính chất công việc, thỏa thuận của các bên mà xác định thời hạn của hợp đồng cho phù hợp.
Chế độ bảo hiểm Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, là đối tượng bắt buộc tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.

Doanh nghiệp sử dụng người lao động là đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp có trách nhiệm phải đăng ký tham gia các loại bảo hiểm cho người lao động khi ký kết hợp đồng lao động.

Vì đây không phải là hợp đồng lao động, nên cộng tác viên không phải là người lao động nên không thể áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với nhóm đối tượng này.
Nghĩa vụ về thuế Người lao động có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công khi thực hiện hợp đồng lao động.  Cộng tác viên có trách nhiệm phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công từ việc thực hiện hợp đồng. 
Thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Người lao động có nghĩa vụ thông báo với người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, cụ thể là báo trước 03 ngày đối với Hợp đồng lao động theo mùa vụ, 30 ngày đối với Hợp đồng xác định thời hạn, 45 ngày đối với Hợp đồng không xác định thời hạn.

Doanh nghiệp phải đáp ứng thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng với người lao động, cụ thể là báo trước 03 ngày đối với Hợp đồng lao động theo mùa vụ, 30 ngày đối với Hợp đồng xác định thời hạn, 45 ngày đối với Hợp đồng không xác định thời hạn.

Không quy định về thời gian báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng. Hai bên tự thỏa thuận để có thời gian hợp lý.
Vi phạm thực hiện hợp đồng Trong trường hợp vi phạm hợp đồng, người sử dụng lao động có thể bị xử lý hành chính  theo Nghị định 95/2013/NĐ-CP hay xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự 2017 Trong trường hợp vi phạm hợp đồng, bên vi phạm có trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận trong hợp đồng Cộng tác viên.

Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này cũng như nhiều vấn đề pháp lý khác liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, liên hệ ngay Hottline: 024 6653 9546

——————————————————

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Dream Law

Địa chỉ: P401, Số 68 Phan Kế Bính, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

SĐT: 02466539546

Email: dreamlawllc@gmail.com

Website: https://dreamlaw.vn/

 

 

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN THÔNG TIN

Bạn có thể liên hệ trực tiếp để đăng ký

Email: dreamlawllc@gmail.com

Phone: 0977.431.879

Hoặc để lại thông tin đăng ký tham dự